Een verzameling door Bezorgde Burgers, ’tScheldt.be & vele anderen!
Aanmeldingen via info@boerensteun.be

Familie De Croo krijgt steun

Adellijke Boerensteun

https://twitter.com/DudalFrederik/status/1752817366046523431?s=20